Kushtet e shërbimit

Kushtet e Shërbimit

Mirësevini në DARTECH!

Ju lutemi të lexoni këtë dokument me kujdes përpara se të përdorni ose të blini produkte dhe shërbime nga faqja jonë. Duke përdorur faqen tonë, ju pranoni kushtet e mëposhtme të shërbimit të DARTECH. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi të na kontaktoni.

  1. Përdorimi i Faqes: 1.1 Duke përdorur faqen tonë, ju pajtoheni që do të respektoni të gjitha ligjet dhe rregulloret e aplikueshme në lidhje me përdorimin e internetit dhe blerjen e produkteve. 1.2 Ju pajtoheni që të mos përdorni faqen për qëllime të paligjshme ose të padrejta. 1.3 Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar ose të ndërprerë çdo aspekt të faqes sonë pa njoftim paraprak.

  2. Blerjet dhe Pagesat: 2.1 Duke bërë blerje në DARTECH, ju pajtoheni të paguani për produktet dhe shërbimet në mënyrën dhe në kohën e caktuar. 2.2 Ne do të bëjmë të pamundurën për të siguruar që çmimet dhe përshkrimet e produkteve të jenë të sakta, megjithatë mund të ketë gabime apo lëshime në informacion, për të cilat nuk mbajmë përgjegjësi. 2.3 Informacionet e pagesës tuaj do të trajtohen me siguri dhe nuk do të ndahen me palë të treta pa miratimin tuaj.

  3. Politikat e Kthimit dhe Këmbimit: 3.1 Ne ofrojmë një politikë të qartë të kthimit dhe këmbimit për produktet e blera në DARTECH. Ju lutemi të lexoni politikën tonë të kthimit në faqen tonë për detaje. 3.2 Produktet duhet të kthehen në gjendjen e tyre origjinale dhe në paketimin origjinal për të përfituar nga politika e kthimit dhe këmbimit.

  4. Informacioni Personal: 4.1 Ne mbrojmë privatësinë tuaj dhe informacionin personal të siguruar gjatë blerjes së produkteve. 4.2 Informacioni juaj personal nuk do të ndahet ose shfrytëzohet në mënyrë të padrejtë nga ana jonë. Ju lutemi të lexoni politikën tonë të privatësisë për më shumë detaje.

  5. Përdorimi i Markës dhe Materialet e Drejtat të Autorit: 5.1 Të gjitha markat dhe materialet e drejtat të autorit që shfaqen në faqen tonë janë pronë e tyre të përkatëshme. 5.2 Ju pajtoheni të mos përdorni, të kopjoni ose të shpërndani materialet e faqes sonë pa lejen tonë të shkruar.

  6. Ndryshimet në Kushtet e Shërbimit: 6.1 Ne mund të ndryshojmë këtë dokument të kushteve të shërbimit në çdo kohë. Ndryshimet do të hyjnë në fuqi menjëherë pas publikimit në faqen tonë.

Ju falënderojmë që zgjodhët të blini në DARTECH. Nëse keni ndonjë pyetje ose kërkesë për të na bërë, ju lutemi të na kontaktoni në adresën tonë të emailit ose përdorni formularin e kontaktit në faqen tonë.

DARTECH - Çmimet më të lira për klientët më të mirë!

 

Politika e Rimbursimit dhe Kthimit

Ne në DARTECH jemi të përkushtuar për shërbimin cilësor dhe kënaqësinë e klientit. Për të siguruar një përvojë blerjeje të përshtatshme për klientët tanë, ofrojmë një politikë të qartë të rimbursimit dhe kthimit për produktet e blera. Ju lutemi të lexoni rregullat e mëposhtme për të kuptuar kushtet për rimbursim dhe ndërrim:

  1. Rimbursimi dhe Kthimi: 1.1. Ne ofrojmë rimbursim ose ndërrim vetëm brenda 24 orëve të para pas pranimit të porosisë nga klienti. 1.2. Rimbursimi ose ndërrimi është i mundur vetëm në rast se produkti është i dëmtuar ose nuk funksionon siç duhet. 1.3. Klienti është i detyruar të njoftojë DARTECH-në për çdo dëmtim ose problematikë me produktin brenda 24 orëve të para pas pranimit të porosisë.

  2. Procedura e Kthimit dhe Rimbursimit: 2.1. Nëse produkti është i dëmtuar ose nuk funksionon siç duhet, klienti duhet të na kontaktojë menjëherë për të raportuar problemet e produktit. 2.2. Pas marrjes së njoftimit nga klienti, ne do të organizojmë kthimin e produktit në dyqanin tonë për të verifikuar gjendjen e tij. 2.3. Nëse dëmtimi ose problemi i produktit konfirmohet nga stafi ynë, ne do të ofrojmë opsione të tilla si rimbursim i plotë ose ndërrim me një produkt të ngjashëm. 2.4. Pagesa e rimbursimit do të bëhet në mënyrë të njëjtë me mënyrën e pagesës së fillimtare të klientit brenda një periudhe kohore të arsyeshme.

  3. Kufizimet: 3.1. Ne rezervojmë të drejtën për të refuzuar rimbursimin ose ndërrimin nëse produkti nuk është në gjendjen e tij origjinale ose nëse ka shenja të qarta të përdorimit abuziv nga ana e klientit. 3.2. Politika e rimbursimit dhe ndërrimit aplikohet vetëm për produktet e blera nga DARTECH dhe nuk përfshin produkte të blera nga palë të treta.

Ju falënderojmë që zgjodhët të bëni blerjet tuaja në DARTECH. Ne jemi të përkushtuar për të siguruar një përvojë blerjeje të shkëlqyer për klientët tanë. Nëse keni ndonjë pyetje ose kërkesë për të na bërë lidhur me politikën tonë të rimbursimit dhe ndërrimit, ju lutemi të na kontaktoni.

DARTECH - Çmimet më të lira për klientët më të mirë!

(Data e fundit e përditësimit: Mars 2024)