Politikat e ndrrimit dhe kthimit

Politika e Rimbursimit dhe Kthimit

Ne në DARTECH jemi të përkushtuar për shërbimin cilësor dhe kënaqësinë e klientit. Për të siguruar një përvojë blerjeje të përshtatshme për klientët tanë, ofrojmë një politikë të qartë të rimbursimit dhe kthimit për produktet e blera. Ju lutemi të lexoni rregullat e mëposhtme për të kuptuar kushtet për rimbursim dhe ndërrim:

  1. Rimbursimi dhe Kthimi: 1.1. Ne ofrojmë rimbursim ose ndërrim vetëm brenda 24 orëve të para pas pranimit të porosisë nga klienti. 1.2. Rimbursimi ose ndërrimi është i mundur vetëm në rast se produkti është i dëmtuar ose nuk funksionon siç duhet. 1.3. Klienti është i detyruar të njoftojë DARTECH-në për çdo dëmtim ose problematikë me produktin brenda 24 orëve të para pas pranimit të porosisë.

  2. Procedura e Kthimit dhe Rimbursimit: 2.1. Nëse produkti është i dëmtuar ose nuk funksionon siç duhet, klienti duhet të na kontaktojë menjëherë për të raportuar problemet e produktit. 2.2. Pas marrjes së njoftimit nga klienti, ne do të organizojmë kthimin e produktit në dyqanin tonë për të verifikuar gjendjen e tij. 2.3. Nëse dëmtimi ose problemi i produktit konfirmohet nga stafi ynë, ne do të ofrojmë opsione të tilla si rimbursim i plotë ose ndërrim me një produkt të ngjashëm. 2.4. Pagesa e rimbursimit do të bëhet në mënyrë të njëjtë me mënyrën e pagesës së fillimtare të klientit brenda një periudhe kohore të arsyeshme.

  3. Kufizimet: 3.1. Ne rezervojmë të drejtën për të refuzuar rimbursimin ose ndërrimin nëse produkti nuk është në gjendjen e tij origjinale ose nëse ka shenja të qarta të përdorimit abuziv nga ana e klientit. 3.2. Politika e rimbursimit dhe ndërrimit aplikohet vetëm për produktet e blera nga DARTECH dhe nuk përfshin produkte të blera nga palë të treta.

Ju falënderojmë që zgjodhët të bëni blerjet tuaja në DARTECH. Ne jemi të përkushtuar për të siguruar një përvojë blerjeje të shkëlqyer për klientët tanë. Nëse keni ndonjë pyetje ose kërkesë për të na bërë lidhur me politikën tonë të rimbursimit dhe ndërrimit, ju lutemi të na kontaktoni.

DARTECH - Çmimet më të lira për klientët më të mirë!

(Data e fundit e përditësimit: Mars 2024)